Szavazások

Igényli közvetítők közreműködését?
 

Ki olvas minket

Oldalainkat 5 vendég böngészi

Kép találomra

198a.jpg

Statisztika

Tagok : 3
Tartalom : 3
Tartalom találatai : 14761

BelépésPlus1 1. Az alábbiakban olvasható felhasználási feltételek az Ön (a továbbiakban: Regisztrált felhasználó) és a fullingatlan.hu honlapot üzemeltető Webmester között létrejött szerződést jelentik - a felhasználási feltételek az irányadóak azoknak a szolgáltatásoknak a használatára vonatkozóan, melyeket a fullingatlan.hu honlapon regisztrációt követően érhet el, szabályozzák a fullingatlan.hu honlap használatát.
 2. Kérjük, figyelmesen olvassa el a Felhasználási feltételeket! Abban az esetben, ha igénybe kívánja venni a full-ingatlan.hu szolgáltatásainak bármelyikét (üzenetküldés, képfeltöltés/letöltés, blogolás, szakértőknek kérdésfeltevés, stb.), előbb el kell fogadnia, és be kell tartania a felhasználási feltételeket.
 3. Webmester fenntartja magának a jogot, hogy bármikor, előre meg nem határozott rendszerességgel módosítsa jelen felhasználási feltételeket: aktualizálja, felülvizsgálja, kiegészítse, egyéb módon megváltoztassa a jelenlegi szabályokat, irányelveket, feltételeket, vagy új kiegészítő szabályokat, irányelveket, feltételeket határozzon meg a Regisztrált felhasználók számára a szolgáltatások igénybevételére vonatkozóan - ezek a módosítást követően azonnal hatályba lépnek és a felhasználási feltételek szerves részét képezik.
 4. A Regisztrált felhasználó kötelezettsége, hogy időről időre áttekintse a Felhasználási feltételek esetleges módosításait. Abban az esetben, ha a Regisztrált felhasználó a változtatások megjelenését követően továbbra is igénybe veszi a fullingatlan.hu honlap szolgáltatásait, az azt jelenti, hogy elfogadja a módosításokat, és egyetért azokkal.
 5. A szerződéskötés lépései:

  • Regisztráció a fullingatlan.hu honlapon - Felhasználó köteles a regisztráció során a rendszer által kért adatokat a valóságnak megfelelően megadni.
  • A Felhasználási feltételek elfogadása, a regisztráció során megadott adatok ellenőrzése.
 6. Regisztrált felhasználó lehet minden természetes személy. A regisztrált tagság létrejöttének feltétele, hogy a regisztrációt a fullingatlan.hu oldalt üzemeltető Webmester elfogadja. Webmester fenntartja magának a jogot, hogy felhasználói regisztrációt indoklás nélkül visszautasítson, bármikor visszavonjon, különösen abban az esetben, ha felhasználó valótlanul vagy hiányosan adta meg a regisztráció során kért adatokat, vagy bármilyen felhasználói visszaélés esetén.
 7. Regisztrált felhasználót kizárólagos felelősség terheli az azonosító (e-mail cím) és jelszó titkos és biztonságos kezelésével kapcsolatban. Regisztrált felhasználó azonosítóját és jelszavát nem adhatja ki harmadik félnek, és nem használhatja másik regisztrált felhasználó azonosítóját, jelszavát, illetve egyéb módon sem kísérelheti meg másik regisztrált felhasználó hozzáférésének használatát.
 8. A Regisztrált felhasználó fullingatlan.hu honlapon használt jelszavának elvesztéséből eredő károkért Webmester nem vállal felelősséget. Regisztrált felhasználó elfogadja, hogy Webmester nem vonható felelősségre a Regisztrált felhasználónak fullingatlan.hu-s azonosító (e-mail cím) és jelszó illetéktelen felhasználásából eredő semmiféle kárért.
 9. Webmester nyomatékosan ajánlja a Regisztrált felhasználóknak, hogy rendszeresen módosítsák jelszavukat, jelszavukat senkinek ne adják ki, ne tegyék mások által hozzáférhetővé, mások által hozzáférhető helyen ne tárolják. Regisztrált felhasználó vállalja, hogy azonosítójának, jelszavának, adatainak bármilyen illetéktelen felhasználásáról, a jelszó titkos és biztonságos kezelésének egyéb megsértéséről haladéktalanul értesíti a fullingatlan.hu ügyfélszolgálatát.
 10. A Regisztrált felhasználók szavatolják, hogy harmadik személyeknek nincs olyan joga, amely az Webmester-t a képek felhasználásában korlátozná vagy megakadályozná (így különösen, de nem kizárólagosan: a Regisztrált felhasználók semmiképpen sem küldhetnek be másoktól átvett, lemásolt, átdolgozott képeket, stb.)
 11. Regisztrált felhasználó teljes mértékben felel a fullingatlan.hu honlapra általa feltöltött, elküldött tartalomért és a tartalomfeltöltés következményeiért - képek feltöltése, üzenetek elküldése, egyéb tartalom feltöltése esetén.
 12. 12. Regisztrált felhasználó beleegyezik abba, hogy a fullingatlan.hu szolgáltatásainak igénybevételekor tisztességesen és felelősségteljesen viselkedik más felhasználókkal szemben: nem sérti meg mások személyiségi és egyéb jogait, nem zaklatja, rágalmazza őket.
 13. Moderálási alapelvek a Blogon

  A blog elsősorban azt a célt szolgálja, hogy az olvasók megoszthassák egymással tapasztalataikat.

  A Blog bejegyzései ennek az alapelvnek megfelelően kerülnek moderálásra. Kérünk minden felhasználót, hogy hozzászólásait az alapelvek elolvasása után, és azok betartása mellett tegye közzé!

  Nem megengedett tevékenységnek minősülnek például:

  • Regisztrált felhasználó anonimitását felfedő személyes adatok(at) (név, lakcím, munkahely, telefonszám, e-mail cím, VOIP elérhetőség [Skype, MSN, Googletalk, ICQ, stb.), bankszámla szám, egyéb] közzétevő hozzászólások megjelentetése.
  • Az agresszív, személyeskedő, fenyegető jellegű hozzászólások közlése valamint a témaromboló hozzászólások megjelentetése. Minden olyan technikai beavatkozás témarombolásnak minősül, ami zavaróan megváltoztatja a topik méretét, megjelenését, illetve akadályozza annak megfelelő használatát. Tartalmi témarombolásnak minősül a kulturált, folyamatos társalgást egyértelműen, szándékosan akadályozó és zavaró, vagy témán kívüli hozzászólás.
  • Felhasználókra vulgáris jelzőkkel használata, mások szidalmazása. Minden alpári című vagy tartalmú, felhasználó(ka)t sértő vagy lejárató hozzászólás. Ezekben az esetekben a blog moderátora jogosult dönteni a hozzászólás esetleges törléséről.
  • Bárki vallási meggyőződésének és etnikai vagy egyéb hovatartozásának felemlegetése, illetve bírálata, gyűlöletkeltésre, illetve megfélemlítésre alkalmas információk megjelentetése.
  • Kereskedelmi jellegű hirdetések megjelentetése. Kereskedelmi hirdetésnek számít minden olyan hozzászólás, amely terméket, szolgáltatást, weblapot, betöltendő állást, vagy nyereségorientált vállalkozást reklámoz. Az ilyen jellegű topikok ill. hozzászólások törlésre kerülnek.
  • A blogokban tilos a felhasználó saját elérhetőségének közlése (név, lakcím, munkahely, telefonszám, e-mail cím, VOIP elérhetőség [Skype, MSN, Googletalk, ICQ, stb], bankszámla szám, egyéb).
  • Jogsértő hozzászólások megjelentetése. Jogsértőnek minősül minden olyan információ megjelentetése, amely a megjelenés időpontjában hatályos magyar jogszabályba ütközik, illetve jogsértés és/vagy bűncselekmény elkövetésére buzdít.
  A hozzászólások valóságtartalmáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal; ha azonban egy adott hozzászólás saját - vagy más - jogos és méltányolható érdekeit sérti, illetve közérdeket sérthet, azt indoklás nélkül törölheti.

  A Szolgáltató a blogok moderátorára ruházza azt a jogát, hogy azokat a hozzászólásokat, amelyek megsértik a fenti sorokban foglaltakat, vagy a moderálási alapelvek valamelyikét, eltávolítsák.

  A jelen szabályzatban közzétett alapelvek következetes be nem tartása a blogról való teljes kitiltást vonja maga után!

Ha a Regisztrált felhasználó nem ennek megfelelően használja a fullingatlan.hu szolgáltatásait, Webmester fenntartja a jogot, hogy törölje a Regisztrált felhasználó felhasználói profilját.

Regisztrált felhasználó beleegyezik abba, hogy Webmester eltávolítsa azokat a fullingatlan.hu honlapra feltöltött, elküldött tartalmakat, amelyeket Webmester megítélése, döntése szerint jogellenesnek, mások személyiségi, szerzői, szellemi alkotáshoz fűződő és egyéb jogait sértőnek, tisztességtelennek, becsületsértőnek, rágalmazónak, fenyegetőnek talál, az obszcén kifejezéseket, diszkriminatív, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi, szexuális hovatartozását gyalázó, sértő kifejezéseket, védjegyet sértő tartalmakat, bármilyen burkolt, vagy nyílt reklámot, egyéb kifogásolhatónak talált tartalmakat anélkül, hogy erről tájékoztatná Regisztrált felhasználót.